S'estan mostrant 134 resultats

Matèries
terme: Matèries Nota d'abast Numero de Descripció arxivística(s) Numero de Registre d'autoritat(s)
Llibreries 1 0
Cultura 45 0
Fires 2 0
Caixes i bancs 1 0
Bars i resturants 1 0
Botigues 4 0
Comerç 11 0
Clima 1 0
Sinistralitat laboral 0 0
Habitatge 2 0
Sindicalisme 1 0
Repressió 6 0
Franquisme 2 0
Delinqüència 4 0
Pacifisme 1 0
Terrorisme 1 0
Independentisme 1 0
Església 17 0
Socialisme 2 0
Utòpies 1 0
Comunisme 1 0
Sindicats 1 0
Guerra Civil espanyola 3 0
Anarquisme 3 0
Partits polítics 4 0
Moviments socials 4 0
Moviment obrer 13 0
Barri Poblenou 1 0
Economia 43 0
Patrimoni industrial 20 0