S'estan mostrant 134 resultats

Matèries
terme: Matèries Nota d'abast Numero de Descripció arxivística(s) Numero de Registre d'autoritat(s)
Història 53 0
Sociologia 1 0
Barri 2 0
Població 3 0
Moviment veïnal 32 0
Societat 1 0
Immigració 0 0
Urbanisme 42 0
Commemoracions 30 0
Migracions 2 0
Testimonis personals 2 0
Patrimoni 2 0
Indústria tèxtil 8 0
Indústria 27 0
Economia 43 0
Patrimoni industrial 20 0
Barri Poblenou 1 0
Moviment obrer 13 0
Moviments socials 4 0
Partits polítics 4 0
Sindicats 1 0
Guerra Civil espanyola 3 0
Anarquisme 3 0
Comunisme 1 0
Socialisme 2 0
Utòpies 1 0
Església 17 0
Independentisme 1 0
Pacifisme 1 0
Terrorisme 1 0