Showing 283 results

Archival description
ES ES.08005.AHPN 01-01.01-01.01.01 · File · 1970-2000
Part of Fons Col·leccions de l'Arxiu Històric del Poblenou (AHPN)

Documents relacionats amb la demografia del Poblenou i la seva evolució. Inclou un apunt històric que analitza la sociabilitat al barri amb influència de l'autor anarquista Kropotkin. Igualment, inclou retalls de premsa amb testimonis personals i un informe sobre l'estat del barri a diversos a nivells

Untitled
Visions generals
ES ES.08005.AHPN 01-01.02-01.02.05-01.02.05.01 · File · 1964-2015
Part of Fons Col·leccions de l'Arxiu Històric del Poblenou (AHPN)

Conté retalls de premsa i material imprès que donen una visió general de l'evolució històrica del barri. Igualment conté estudis, una auca i un treball de recerca sobre l'evolució històrica del Poblenou

Untitled