Economia

Elements area

Taxonomy

Code

Scope note(s)

  Source note(s)

   Display note(s)

    Hierarchical terms

    Economia

     Equivalent terms

     Economia

      Associated terms

      Economia

       51 Archival description results for Economia

       51 results directly related Exclude narrower terms
       ES ES.08005.AHPN 023 · Fonds · 1998-2006

       Organitza els documents del projecte tècnic relatiu al Patrimoni industrial del Poblenou: Fonts històriques, retalls de premsa, estudis arquitectònics, informes de patrimoni, catàlegs, ets.

       Untitled
       Masjuan [ultramarins]
       ES ES.08005.AHPN 027 · Fonds · 1854-1958

       Conté llibres de comptabilitat de la botiga Masjuan ultramarins i comestibles (carrer Marià Aguiló Poblenou, i documents que el vinculen amb entitats corporatives comercials

       Untitled
       ES ES.08005.AHPN 029 · Fonds · 1903-1962

       Organitza documents de caire familiar, jurídics i de la societat Pedro Miró y Compañia

       Untitled
       Mercat de la Unió
       ES ES.08005.AHPN 01-01.08-01.08.03.-01.08.03.09. · File · 1978-2012
       Part of Fons Col·leccions de l'Arxiu Històric del Poblenou (AHPN)

       Conté documents relacionats amb la història i promoció comercial del Mercat de la Unió del Poblenou. Cal destacar la conservació de monedes de canvi produïdes pels comerciants del mercat de l'any 1978

       Untitled
       Caixes i Bancs
       ES ES.08005.AHPN 01-01.03-01.03.04-01.03.04.03 · File · 1900-2012
       Part of Fons Col·leccions de l'Arxiu Històric del Poblenou (AHPN)

       Conté documents de les caixes d'estalvi i bancs del barri. Inclou material de promoció i gestió així com promoció d'actes culturals. Cal destacar la documentació del 50 aniversari de la Caixa al Poblenou

       Untitled
       ES ES.08005.AHPN 03. · Fonds · 1932-1939

       Organitza documents de l'empresa durant el període de la II República espanyola. Actes del Consell de Direcció i de la Junta de Direcció, accions, correspondència comercial, informes duaners, llistats d'acreedors, fulls de la Contribució Industrial, balanços comptables, llibre de caixa de comptabilitat, rebuds de consum elèctric, inventari de béns mobles, i documents relatius a la transformació de l'empresa en indústria de guerra.

       Untitled
       ES ES.08005.AHPN 018. · Fonds · 1936-1975

       Organitza documents administratius, comercials i de l'àrea de producció de l'empresa. Cal destacar les llibretes de receptes de galetes de reposteria. Conté còpia digital dels documents.

       Untitled
       La Escocesa
       ES ES.08005.AHPN 01-01.03-01.03.03-01.03.03.03-01.03.03.03.01 · File · 1893-2019
       Part of Fons Col·leccions de l'Arxiu Històric del Poblenou (AHPN)

       Conté documents relatius a la fàbrica La Escocesa, inclou retalls de premsa, còpies de documents originals de la companyia i el pla d'esmenes al projecte de remodelació de l'illa

       Untitled
       Can Saladrigas
       ES ES.08005.AHPN 01-01.03-01.03.03-01.03.03.03-01.03.03.03.05 · File · 1950-2000
       Part of Fons Col·leccions de l'Arxiu Històric del Poblenou (AHPN)

       Conté documents relatius a la història de can Saladrigues, incloent el moviment veïnal per recuperar el patrimoni industrial i informació relacionada amb les activitats actuals desenvolupades a aquest espai cultural

       Untitled