S'estan mostrant 99 resultats

Matèries
terme: Matèries Nota d'abast Numero de Descripció arxivística(s) Numero de Registre d'autoritat(s)
veins 0 0
Veïnes i veïns del Poblenou 4 0
Afers jurídics 1 0
associasonisme 0 0
assAdministració 0 0
Ateneus 1 0
Escoles 1 0
Centres escolars 0 0
Pobe 0 0