Showing 17 results

Archivistische beschrijving
Sobrer Barea, Gonçal
ES ES.08005.AHPN 05. · Archief · 1856-2021

Organitza documentació de caracter personal, familiar i artística.

Zonder titel
ES ES.08005.AHPN 02. · Archief · 1884-1962

Organitzen principalment una col.lecció de fotografies de la fàbrica i de projectes de producció

Zonder titel
Ateneu Colón
ES ES.08005.AHPN 025 · Archief · 1897 - 2012

Documents avalets com a històrics. S'ha de preveure una desinfecció

Zonder titel
Engràcia Casas Garcés
ES ES.08005.AHPN 09. · Archief · 1900-1960

Fotografies de la família Cases Garcés

Zonder titel
ES ES.08005.AHPN 022. · Archief · 1931-1958

Conté dos albums de fotografies del centre menors dels anys 1948-1958, així com els estatuts, publicitat i reproduccions de la revista corporativa de l'entitat dels anys de la Segona República. Organitza reproduccions de la publicació Esforç, prtantveu del grup benèfic
de l'any 1935-1937

Zonder titel
ES ES.08005.AHPN 03. · Archief · 1932-1939

Organitza documents de l'empresa durant el període de la II República espanyola. Actes del Consell de Direcció i de la Junta de Direcció, accions, correspondència comercial, informes duaners, llistats d'acreedors, fulls de la Contribució Industrial, balanços comptables, llibre de caixa de comptabilitat, rebuds de consum elèctric, inventari de béns mobles, i documents relatius a la transformació de l'empresa en indústria de guerra.

Zonder titel
ES ES.08005.AHPN 018. · Archief · 1936-1975

Organitza documents administratius, comercials i de l'àrea de producció de l'empresa. Cal destacar les llibretes de receptes de galetes de reposteria. Conté còpia digital dels documents.

Zonder titel
ES ES.08005.AHPN 06. · Archief · 1949-2011

Conté documentació relativa al currículum professional d'Anna Garcés, de l'activitat de l'Escola de Dansa i fotografies dels assajos i espectacles de dansa organitzats per l'entitat. Cal destacar la col·lecció de fotografies del Fons, imatges d'alumnes i professorat.

Zonder titel
Rosa Pibernat Aymerich
ES ES.08005.AHPN 010. · Archief · 1955-1985

Organitza documentació d'entitats ludiques i culturals del barri (Casino l'Aliança del Poblenou, Piscines municipals del Poblenou o Unió Esportiva Estucant), així com de la cooperativa de consum Pau i Justicia i de la Parròquia de Sant Pancraç.

Zonder titel
15. · Archief · 1959-1987

Aplega documents personals de Domènec Ibars relatius a la seva militància anarquista i al seu entorn familiar. Cal destacar els seus escrits de memòries, i les fotografies preses al penal de Burgos. Es conserva una nota de coprrespondència emesa pel Huertas Claveria i dirigida a Ibars.

Zonder titel
ES ES.08005.AHPN 07. · Archief · 1960-2017

Organitza documentació personal, curricular i creativa de la Conxita Julià Farrés. Notes biogràfiques, poemes i altres escrits, publicitat d'actes i homenatges públics i documents relatius a l'activitat de l'excursionisme

Zonder titel
ES ES.08005.AHPN 04. · Archief · 1966-2020

Organitza documents de suport per l'elaboració de la monografia i l'exposició d'homenatge a Josep M. Huerats Claveria: Contactes i mailings, fons documentals, retalls de premsa i escrits originals.

Zonder titel
Josep Lluís Garcia Finard
ES ES.08005.AHPN 013 · Archief · 1969-1976

Organitza material escolar de centres d'estudi del Poblenou

Zonder titel