Showing 231 results

Archival description
Mercat de la Unió
ES ES.08005.AHPN 01-01.08-01.08.03.-01.08.03.09. · File · 1978-2012
Part of Fons Col·leccions de l'Arxiu Històric del Poblenou (AHPN)

Conté documents relacionats amb la història i promoció comercial del Mercat de la Unió del Poblenou. Cal destacar la conservació de monedes de canvi produïdes pels comerciants del mercat de l'any 1978

Untitled