Showing 7 results

Archival description
Platges del Poblenou
Platges del Poblenou
Altres espectacles
Altres espectacles
Col·lectors—Depuradora—Neteja
Col·lectors—Depuradora—Neteja
Altres carrers del Pôblenou
Altres carrers del Pôblenou
Festa Major
Festa Major
Vies de comunicació—Cinturó Ronda Litoral
Vies de comunicació—Cinturó Ronda Litoral
Problemes urbanístics
Problemes urbanístics